Kiwa Persoonscertificering

Mensen zijn de kritische succesfactor bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen, immers mensen máken de organisatie!

Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV)

Kiwa voert voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl) diverse toetsingen uit. Hieronder een overzicht van de getoetste organisaties.

Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen

Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam
8224 3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"  
8224

5-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"

 
Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch  
8226    

3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen VPO

 
8226 

4-daagse (basis)opleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit VPO/VPI

  •  3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon ongewenste 0mgangsvormen
  •  1-daagse opleiding vertrouwenspersoon integriteit (dit betreft een opleiding in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)
 
     
Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht  
8227 Basiscursus voor vertrouwenspersonen: 4-daagse training Vertrouwenspersonen “een stevige basis”  
     
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht  
8322 Basiscursus vertrouwenspersoon (3 dagen)  
     
Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven  
8565

Basisopleiding vertrouwenspersoon (5 dagen) en Basisopleiding vertrouwenspersoon
“Politie Nederland" (5 dagen)

(gecertificeerd tot 31-12-2016)

 
     
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  
9423 Basisopleiding vertrouwenspersoon (3 dagen)  
     
Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)  
9776 Basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Nieuwe Stijl" (3 dagen)  
  (Keurmerk ingetrokken per 01-11-2016)  
     
Merlijn Training te Nuland    

11471

3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenst gedrag"

 
     
De Vertrouwenspersoon te Heiloo  

10703

3- daagse basiscursus: "basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen" 

4- daagse (basis)cursus: "combintie ongewenste omgangsvormen en integriteit":

  • 3-daagse basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 

  • 1-daagse cursus vertrouwenspersonen integriteit (dit betreft een cursus in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)

 

CVPB te Hoogeveen  

11476

Basisopleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (3 dagen) 

 

 

 

Geaccrediteerde Bij- en Nascholing (BNS) voor vertrouwenspersonen

Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch   Accreditatieperiode  

9074 A

 

Opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9074 B

 

Vertrouwenspersoon en reorganisatie

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9074 C

 

Algemene opfriscursus en verdieping

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9074 D

 

Vertrouwenspersoon en social media

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9074 E

 

Vertrouwenspersoon integriteit/ basisopleiding* vertrouwenspersoon integriteit
*dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9074 F

 

Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict

 

28-04-2015 tot 31-03-2018

 

9074 G

 

Vertrouwenspersoon en jurisprudentie

 

01-09-2015 tot 31-03-2018

 

9074 I

 

LSD als Hogeschoolwerk

 

22-12-2015 tot 06-06-2018

 

9074 J

 

Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim

 

22-09-2014 tot 31-03-2018

 

9074 K

 

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

 

22-07-2016 tot 31-03-2018

 

9074 L

 

Verdieping gespreksvoering

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 M

 

Vertrouwenspersoon en presentatie

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 N

 

Vertrouwenspersoon en suïcide

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 O

 

Ik discimineer

 

26-06-2017 tot 31-03-2018

 
   
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen te Utrecht   Accreditatieperiode  

9126 B

 

Thema bijeenkomst Jurisprudentie

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 
   
Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht   Accreditatieperiode  

9144 A

 

Terugkom dag een stevige basis

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9144 B

 

Bijeenkomst “Excellent door de Praktijk”

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9144 l

 

“Pesten: van plein tot personeelskamer en “pesten: de aap uit de mouw”

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 

9144 J

 

“Vertrouwenspersoon in de rol van anti-pestcoördinator”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 K

 

"Pesten en ‘anders-zijn"; de rol van de vertrouwenspersoon’ 

 

09-10-2014 tot 09-10-2016

 

9144 L

 

Grenzen ontwikkelen en bewaken; sexueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 M

 

Externe vertrouwenspersonen in het onderwijs “Excellent door de Praktijk! X-factor”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 O

 

Jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo "Pedagogisch klimaat"

 

20-01-2016 tot 21-01-2018

 
   
Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam                                                                                                                                              Accreditatieperiode  

9158 A

 

Jurisprudentie voor vertrouwenspersonen                                                                                        

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 B

 

Psychologie voor vertrouwenspersonen

 

16-10-2014 tot 31-03-2018

 

9158 C

 

Strafrecht en arbeidsrecht

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 D

 

Vertrouwenspersoon als begeleider van klachtonderzoek

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 E

 

Ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9144 F/9158 F

 

“De presentatie van de vertrouwenspersoon”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158 G

 

Organisatiekunde en vertrouwenspersonen

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 J

 

Werkvloerromantiek: gewenst of ongewenst

 

22-09-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 H

 

“Stress”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 C

 

”Pesten: de groep is het probleem”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 D

 

"Signaleren en adviseren”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158 I

 

"Formele kader waarin de vertrouwenspersoon werkt"

 

28-04-2015 tot 31-03-2018

 

9158 K

 

"Seminar Participatiewet en sociale veiligheid"

 

10-12-2015 tot 31-03-2018

 

9158 L

 

Opfriscursus gespreksvoering 

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 M

 

Telefonische hulp door vertrouwenspersonen

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 N

 

Over daders gesproken

 

10-12-2015 tot 31-03-2018

 

9158 O

 

Cyberpesten en andere ongein

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 P

 

Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon

 

01-02-2016 tot 31-03-2018

 

9158 Q

 

Verlies en rouw op het werk voor de vertrouwenspersoon

 

26-10-2016 tot 31-03-2018

 
       
Bureau van Es RB&B te Amersfoort   Accreditatieperiode  

9298 A

 

Training "actuele ontwikkelingen en verdieping vertrouwenspersoon"

 

04-12-2013 tot 10-12-2017

 

9298 B

 

Vertrouwenspersoon en werkdruk/werkstress

 

01-02-2017 tot 01-02-2019

 
   
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht   Accreditatieperiode  

9424 A

 

Thema “Juridische aspecten”

 

04-12-2013 tot 01-08-2018

 

9424 D

 

Verdiepingstraining Profileren en presenteren Vertrouwenspersoon

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9424 E

 

Vertrouwenspersoon en begeleiding bij klachtencommissie door ongewenste omgangsvormen

 

31-08-2016 tot 01-08-2018

 

9424 F

 

Vertrouwenspersoon en misbruik van macht door managers

 

10-12-2015 tot 01-08-2018

 

9424 G

 

Ontwikkelingen rondom de rol en taak van de vertrouwenspersoon en casuïstiekbehandeling

 

12-06-2017 tot 01-08-2018

 
   
Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven   Accreditatieperiode  

9772 A

 

Provocatieve gespreksvoering voor vertrouwenspersonen/denkkracht interventies voor vertrouwenspersonen

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 

9772 B

 

Vervolgopleiding vertrouwenspersoon

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9772 C

 

Training advisering preventie en werkklimaat

 

10-12-2015 tot 10-12-2017

 
   
Centrum Vertrouwenspersonen Plus te Den Haag   Accreditatieperiode  

9775 A

 

De vertrouwenspersoon en minderjarigheid   

 

16-10-2014 tot 05-02-2020

 

9775 B

 

Weerbarstige casuïstiek

 

22-09-2014 tot 05-02-2020

 

9775 C

 

Bemiddelen in klachtafhandeling bij ongewenst gedrag

 

16-07-2015 tot 05-02-2020

 

9775 D

 

Omgaan met cultuurverschillen

 

09-12-2014 tot 05-02-2020

 

9775 F

 

Dieper in op het recht, juridisch kader en de positie van de vertrouwenspersoon

 

26-05-2016 tot 05-02-2020

 

9775 G

 

De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief

 

01-02-2017 tot 05-02-2020

 

9775 H

 

Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek

 

01-04-2017 tot 05-02-2020

 

9775 I

 

Opfrisdag voor vertrouwenspersonen

 

01-04-2017 tot 05-02-2020

 

9775 K

 

De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang

 

28-06-2017 tot 05-02-2020

 
   
KracoConsult te Maarn   Accreditatieperiode   

9817 A

 

Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim

 

22-09-2014 tot 22-09-2016

 
   
Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)   Accreditatieperiode  

9891 A

 

“Vertrouwenswerk in het onderwijs en actuele ontwikkelingen"

 

09-12-2014 tot 01-11-2016

 

9891 B

 

"Vertrouwenswerk en (onderwijs)wetgeving"

 

10-12-2015 tot 01-01-2016

 
   
Governance & Integrity B.V. te Amsterdam   Accreditatieperiode  

10004 A

 

Integriteitkwesties voor vertrouwenspersonen

 

22-09-2014 tot 22-09-2016

 
   
Hubert Consult te Leiden   Accreditatieperiode  

10162 A

 

“De risico’s van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

10162 B

 

"Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies"

 

06-06-2016 tot 06-06-2018

 
   
De Vertrouwenspersoon te Heiloo  

11593A

 

Integriteit voor vertrouwenspersonen OG *dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"

 

10-03-2017 tot 10-03-2020

 
   
Anke Visser Schoolveiligheid te Amsterdam  

 11744 A

 

"Inspiratiedag voor vertrouwenspersonen"

 

28-02-2017 tot 28-02-2019

 
   
CVPB  

 11746

 

"Basisopleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen"

 

19-07-2019 tot 19-07-2020