Kiwa Persoonscertificering

Mensen zijn de kritische succesfactor bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen, immers mensen máken de organisatie!

Over ons

Kennis is aan inflatie onderhevig, vakbekwaamheid aan slijtage.Vandaar persoonscertificering!
Dit is, anders dan een diploma, een continue kwaliteitsmeting van persoonlijke vakbekwaamheid.

Een persoonscertificaat is gebaseerd op de eisen uit een Certificatieschema (ook wel norm of beoordelingsrichtlijn genoemd). Hierin staan de eisen aan de (toekomstig) certificaathouder en relevante partijen verwoord. Daarnaast wordt de basis gevormd door de norm NEN EN ISO 17024, de internationale standaard voor persoonscertificering,

Een persoonscertificaat wordt afgegeven voor een bepaald aantal jaren. In die termijn dient de certificaathouder aan te tonen zijn/haar vakbekwaamheid op peil te hebben gehouden door bijvoorbeeld een werkzaamheidsverklaring, het volgen van bij- en nacholingen, trainingen of workshops, bezoeken van seminars, etc. en/of door opnieuw een herexamen af te leggen. Een diploma haalt men één keer en geldt voor de rest van het werkzame leven. Een certificaat behalen en vervolgens behouden vereist meer inspanning!

Steeds vaker geldt een persoonscertificaat als belangrijke voorwaarde om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren.