Kiwa Persoonscertificering

Mensen zijn de kritische succesfactor bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen, immers mensen máken de organisatie!

Nieuw certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener

Het nieuwe certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener is vastgesteld.

In de recente vergadering van het College van Deskundigen is het vorige certificatieschema uit 2015 besproken en gewijzigd. Wijzigingen o.a. met betrekking tot relevante wet- en regelgeving zijn nu verwerkt en vastgesteld. Examens gebaseerd op de vernieuwde eind- en toetstermen worden per 1 januari 2018 afgenomen. Onder het kopje Certificatieschema is het nieuwe schema te downloaden.

< terug